EELK TALLINNA PÜHA VAIMU KOGUDUSE TEATED

Kirikus ja kogudusemajas on täituvus piiratud ja sotsiaalne distantseerimine jõus.
Käte desinfitseerimisvahend on uste juures.

JUMALATEENISTUSED ARMULAUAGA KIRIKUS PÜHAPÄEVITI KELL 11:00
MUUSIKATUNNID KIRIKUS ESMASPÄEVITI KELL 18:00
Kiriku juurdepääs remondi ajal on läbi Saiakangi ja läbi kiriku taga oleva hoovi.
Koguduse kantselei vastuvõtuaeg esmaspäevast – reedeni kell 10:00-13:00
kogudusemajas Pühavaimu 4 – juurdepääs läbi kiriku taga oleva hoovi.
Kogudusemaja valve telefon on: 53 07 29 35
e-post: tallinna.puhavaimu@eelk.ee
KIRIK ON AVATUD KÜLASTJATELE ETTETELLIMISEL KOGUDUSE KANTSELEI KAUDU:
+372 53 07 29 35
Koguduse õpetajate vastuvõtud kokkuleppel
Õpetaja Gustav Piir, gustav.piir@eelk.ee või esmaspäeviti kell 16:00-18:00 käärkambris 646-4430.
Abiõpetaja Eha Kraft, eha.kraft@eelk.ee
KOGUDUSE JUHTORGANID 2021-2025
KOGUDUSE NÕUKOGU VALITUD LIIKMED
Ülle Gunin
Teele Hallmägi-Sepp
Peeter Kaljumäe
Allan Krass
Riina Kuusk (Sakariase - viipekeelne osakogudus)
Edward Laane
Lauri Lind
Kirsti Malmi (Lasnamäe Püha Markuse osakogudus)
Annike Maripuu
Peep Mühls
James Bradley Oates (inglisekeelne Püha Timoteose ja Püha Tiituse osakogudus)
Katrin Tanvel
Inese Vohlbrück (Läti Kolmainu osakogudus)
KOGUDUSE NÕUKOGU LIIKMEASEMIKUD
Astrid Linnumäe
Ingrid Ots-Vaik
Piret Suurväli
KOGUDUSE JUHATUSE KOOSSEIS
Gustav Peeter Piir, koguduse õpetaja
Tiiu Hermat, koguduse abiõpetaja (Sakariase osakogdus)
Eha Kraft, koguduse abiõpetaja
Kaido Petermann, koguduse abiõpetaja (Lasnamäe Püha Markuse osakogudus)
Ülle Gunin, koguduse esimees
Annike Maripuu, koguduse aseesimees
Johannes Paldrok, liige
Tarmo Sillaots, liige
Piret Suurväli, liige
KOGUDUSE REVISJON
Lauri Lind
Teele Hallmägi-Sepp
Edward Laane
Katrin Tanvel 
SINODISAADIKUD JA SAADIKUASEMIKUD
Ülle Gunin
Katrin Tanvel
Peeter Kaljumäe
Peep Mühls
PÜHA VAIMU KIRIKU STIPENDIUMI FONDI TÖÖRÜHM
Allan Krass
Peep Mühls
Gustav Peeter Piir
PÜHA VAIMU KIRIKU SIHTASUTUS NÕUKOGU
Gustav Peeter Piir, esimees
James Bradley Oates, liige
Ingrid Ots-Vaik, liige
PÜHA VAIMU KIRIKU SIHTASUTUS JUHATUS
Ülle Gunin, esimees
Annike Maripuu, liige
Johannes Paldrok, liige
KOGUDUSE HOOLEKANDE- JA KAITSEAMETNIK (SAFEGUARDING OFFICER)
Astrid Linnumäe
PÜHA TIMOTEOSE JA PÜHA TIITUSE OSAKOGUDUST TEENIV VIKAARVAIMULIK
Praost Tuomas Mäkipää, Anglikaani preester Helsingi ja Tallinn
EMERITUURIS VAIMULIKUD
Praost Mårten Andersson, korraline külalisõpetaja
Abiõpetaja Valdek Johanson
Preester Stiiv Knowers
Preester Gerald Beauchamp

SAINT TIMOTHY AND SAINT TITUS CONGREGATION
WORSHIP SERVICES IN ENGLISH AT THE TALLINN HOLY SPIRIT CHURCH
Pühavaimu Street 2 Tallinn, Old Town
Access to the church during renovations is off the Town Hall Square (Raekoja plats)
via Saiakang and the courtyard at the back of the church.
Disinfectant for hands is available at the church door.
Social distancing and limited capacity is in effect because of restrictions due to COVID.
Eucharist every Sunday at 13.00 in the church.
Priest-in-charge: Reverend Gustav Piir gustav.piir@eelk.ee
or Mondays in the sacristy 16:00 –18:00  telephone (+372) 646-4430
FOR THOSE WHO WISH TO VISIT THE CHURCH PLEASE PHONE IN ADVANCE DURING OFFICE HOURS MONDAY TO FRIDAY  10:00 TO 13:00  - mobile 53 07 29 35 or phone 646-4430
or via e-mail: tallinna.puhavaimu@eelk.ee  
Oleme eriti tänulikud annetajatele,  kes toetavad meie kiriku remonti. Selleks on meil eri arve: EELK Tallinna Püha Vaimu kogudus kontol: EE272200221060085051. Selgitusse palun kirjutada sõna“Fassaad“

TURVALISUS ja KAITSE / SAFEGUARDING
EELK Tallinna Püha Vaimu kogudus koos osakogudusetega ja Sihtasutus Püha Vaimu Kirikuga:
Meie kinnitame, et meie kogudus,  osakoguduseed ja Sihtasutus Püha Vaimu Kirik toetavad kõiki lapsi, noori ja täiskasvanuid  selleks ,et kasvatada ja kaitsta lapsi, noori  ja täiskasvanuid – kõiki inimesi (sh. inimesi keda on kerge rünnata vaimselt või füüsiliselt). Meie võtame arvesse ,et meie töö laste, noorte ja täiskasvanud inimestega (kaasa arvatud neid keda on kerge rünnata) on kiriku poolne vastutus mida tuleb tõsiselt kanda. Meie rakendame Inglismaa Kiriku Euroopa Piiskopkonna poliitikat nagu on kirjeldatud juhises„ „Hoolekanne ja Kaitse“ / inglisekeeles „Safeguarding“. Meie valime hoolega, koolitame ja võtame tööle ning toetame oma töötegijaid.  Meie tõsiselt ja aegsasti tegeleme kaebustega. Meie kinnitame et riiklikud seadused mis kaitsevad lapsi, noori ja täiskasvanuid (sh. kergesti rünnatavaid  inimesi ) on meil selged ja samas, et on vajalik uurida süüdistusi ja väärkohtlemisega seotud juhtumeid ning meie teeme oma parima, et võtta arvesse kõiki muudatusi seoses nende nõuetega. Igal aastalt meie vaatame üle oma tegevuse ja praktika laste, noorte ja täiskasvanud inimeste (sh. kergesti rünnatavate inimeste) kaitse valdkonnas. Meie koguduse nõukogus selles küsimuses vastutavad isikud on Astrid Linnumäe: astrid.linnumae@gmail.com ja ID ülevaataja on Eha Kraft: eha.kraft@eelk.ee või kontakt kantselei kaudu: Kantselei valve - telefon: 53 07 29 35  või e-post: tallinna.puhavaimu@eelk.ee. 
Safeguarding at the Holy Spirit Church, including the Congregation of St. Timothy and St. Titus.
The safeguarding and protection of all children, young persons and adults  (especially  those who may be vulnerable to abuse) is a priority as we establish a safe, caring communities which provide a loving environment where there is a culture of ‘informed vigilance’ as to the dangers of abuse is part of our policy in this parish.  We respond without delay to every complaint made which suggests that a child, young person or adult may have been harmed. We co-operate with the local police, relevant local agencies and any other relevant body (for example other faith groups) in any investigation. We seek to work with anyone who has suffered abuse, developing with them an appropriate ministry of informed pastoral care. We challenge any abuse of power, especially by anyone in a position of trust. We offer pastoral care and support, including supervision and referral to the proper authorities, to any member of our church community known to have offended against a child, young person or adult. You will find details on how we action our policy, co-operate with the Church of England Diocese in Europe and useful contact information on the Diocese Homepage:
https://europe.anglican.org/safeguarding/safeguarding. If you have any queries please speak to the EELC Tallinn Holy Spirit (EELK Tallinna Püha Vaimu) Congregation Safeguarding Officer Astrid Linnumäe astrid.linnumae@gmail.com or Safeguarding-ID Checker Eha Kraft eha.kraft@eelk.ee or contacts via (+372) 53 07 29 35 or e-mail: tallinna.puhavaimu@eelk.ee