EELK TALLINNA PÜHA VAIMU KIRIKUS ja KOGUDUSEMAJAS 

 

Palmipuudepüha jutluseks palun vaadake linki „Diakoonia“ – For the homily for Palm Sunday go to the link „Diakoonia“ and scroll down to after the sermon in Estonian.) 

 

EELK TALLINNA PÜHA VAIMU KOGUDUSES

(HERE ON THE WEB-PAGE PLEASE SCROLL TO THE END

FOR ENGLISH LANGUAGE NOTICES) 

EESTI VABARIIGIS SEOSES KOROONAVIIRUSE LEVIKUGA JA LIIKUMISPIIRANGUTEGA 
ON KIRIKUSSE JA KOGUDUSEMAJJA
JUURDEPÄÄS ALATES 25. MÄRTSIST VÄGA RANGELT PIIRATUD.
KIRIKUS JUMALATEENISTUSED, VESPERID JA MUUSIKATUNNID EI TOIMU.
KIRIK ON SULETUD KÜLASTAJATELE.
PALUME KÕIGIL PÜHSIDA KODUS!
TALITUSTE PUHUL VÕTKE ÜHENDUST KOGUDUSE ÕPETAJATEGA KOGUDUSE KANTSELEI KAUDU ja SAATE VASTAVAD JUHISED.

Kantselei valve - telefon: 53 07 29 35

või e-post: tallinna.puhavaimu@eelk.ee 

DIAKOONIATÖÖ

Kõik, kes vajavad poes käimisel või apteegist rohtude kättesaamisel abi, palume endast teada anda kantselei telefonil (+372) 53 07 29 35 

KOGUDUSEMAJAS EI TOIMU KOHVILAUDU EGA KOKKUSAAMISI  JA KOORIHARJUTUSI NING PÜHAPÄEVAKOOLI TUNNID JÄÄVAD ÄRA.

 PALVEPÄEVADEKS JA SUUREKS NÄDALAKS

NING PÜHADEKS PÜHAKIRJA LUGEMISED JA PALVED

Kolmapäev, 01 aprill 2020 – Palvepäev-

Kell 12:00 – 12:15 palvehetk
Kirjakohad on antud isiklikuks pühakirja lugemiseks, mõtiskluseks ja palvetamiseks.

Psalm 130, Hoosea 6:1-2, 1 Johannese 1:5-2:6 , Luuka 4:38-40

Päevapalve: Halastaja Jumal, Sina oled meie tugevus ja abi kõigi murede ja hädade keskel. Tule oma abiga meie juurde, anna meile lohutust ja jõudu, et me oma ahastuses ei murduks. Lase meid ligimesi hädas märgata ja olla üksteisele toeks. Kuule meid Jeesuse Kristuse, meie Issanda pärast. 

Reede, 03 aprill 2020 - Palvepäev

Kell 12:00 – 12:15 palvehetk

Kirjakohad on antud isiklikuks pühakirja lugemiseks, mõtiskluseks ja palvetamiseks.
Psalm 143, Jeremija 17:14-17, Ilmutuse raamat 3:14-22, Johannese evangeelium 3:16-17

Päevapalve: Kõigeväeline Jumal, taevane Isa, me ülistame Sind, sest Sa oled oma Vaimu välja valanud ning Tema kaudu pühitsed ja juhatad oma rahvast. Valgusta ja juhata oma Vaimuga meie südameid, kinnita ja kaitse oma väega ning aita, et Sinu kogudus võiks kasvada usus ja armastuses. Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

Pühapäeval, 5. aprillil 2020 (Palmipuudepüha).

Piiblitekst koduseks lugemiseks: Johannese 12:1-16.

Palve: Kõigeväeline Jumal, Sa saatsid oma Poja, meie päästja Jeesuse Kristuse, et Ta kannaks ära maailma patu ja sureks ristil. Aita meil usus taibata, et Ta täitis kuulekana Sinu tahet, ja lase meil Tema ülestõusmises osa saada võidust maailma ja meie patu üle. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi. Aamen.

Esmaspäeval, 6 aprillil.

Piiblitekst koduseks lugemiseks: Johannese 18:1–27.

Palve: Issand Jeesus Kristus, Sina läksid oma jüngritega Ketsemani aeda, kus Sa kurvastuses ja ahastuses palvetasid. Me palume Sinu kannatuse ja surmavõitluse pärast, aita meidki, kui me valvame ja palvetame, et me ei satuks kiusatusse. Sinule olgu ülistus ja au nüüd ja igavesti. Aamen.

Teisipäeval 7. aprillil.

Piibliteks koduseks lugemiseks: Johannese 18:28–40.  

Palve: Kõigeväeline ja igavene Jumal, aita meil Kristuse kannatust nõnda pühitseda, et me Sinu juures andeksandmist leiame. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti. Aamen.

Kolmapäeval 8. arpillil. 

Piiblitekst koduseks lugemiseks: Johannese 19:1–16 . 

Palve: Püha Jumal, Sa alandasid oma Poja häbistava risti alla, et meid kurja võimusest vabastada. Anna meile armu, et ka meie oleksime kuulekad Sinu tahtele ning tõuseksime kord kirkuses üles. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti. Aamen.

Neljapäeval, 9. aprillil (Suur Neljapäev).

Piiblitekst koduseks lugemiseks: Johannese 13:1-15.

Palve: Püha Jumal, kõige armastuse allikas. Ööl, mil Jeesus ära anti, andis Ta oma jüngritele uue käsu – armastada üksteist, nii nagu Tema neid oli armastanud. Kirjuta see käsk oma Püha Vaimu väel meie südametesse. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi. Aamen.

Reedel, 10. aprillil (Suurel Reedel).

Piiblitekst koduseks lugemiseks: Johannese 18:1-19:42.

Palve: Püha Jumal, me kummardume täna vaimus Sinu Poja risti alla, mille Sa oled püstitanud lepituseks enda ja meie vahele, et hukka mõista maailma patt ning avalikuks teha meie päratu süü. Aita meil seda ära tunda ning anna meile julgust usaldada end Sinu seletamatu armu hoolde, kes Sa neile, kes kahetsuses risti alla kummarduvad, andeks annad Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi. Aamen.

Laupäeval, 11 aprillil (Vaikne Laupäev).

Piiblitekst koduseks lugemiseks: Matteuse 27:62-66.

Palve: Kõigeväeline igavene Jumal, Sinu ainusündinud Poeg on läinud alla surmavalda ja auliselt surnuist üles tõusnud. Aita, et Sinu vagad, kes on ristimises koos Temaga maetud, päriksid Tema ülestõusmise väel igavese elu. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi. Aamen.

Pühapäeval 12. aprillil (Ülestõusmispühal).

Piiblitekst koduseks lugemiseks: Johannese 20:1-10.

Palve: Kõigeväeline, igavene Jumal, Sa oled [tänasel päeval] oma Poja läbi võitnud surma ja avanud meile ligipääsu igavesele elule. Seepärast pühitseme rõõmuga Tema ülestõusmise püha. Loo meid oma Vaimu väega uueks, et ka meie ärkaksime elule ja käiksime ülestõusmise valguses. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti. Aamen.

INFOT JUMALATEENISTUSTE TOIMUMISE/MITTETOIMUMISE KOHTA TALLINNA PÜHA VAIMU KIRIKUS

PALUN  JÄLGIDA KODULEHTE: www.puhavaimu.ee

INFOT SAAB KÜSIDA KA E-POSTI TEEL: tallinna.puhavaimu@eelk.ee

või  TELEFONIS (+372) 53 07 29 35 

EELK’S TOIMUVATE JUMALATEENISTUSTE JA PALVUSTE KOHTA INFORMATSIOON:  https://eelk.ee/et/kirik-sinu-kodus/ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kantseleiga  (Kogudusemajas Pühavaimu 4) vastuvõtu ei toimu aga on ühendust võimalik saada
tel 646 4430 või  53 07 29 35
   või e-post: tallinna.puhavaimu@eelk.ee 

Õpetajate vastuvõtu ajad:  Õp. Gustav Piir kokkuleppel gustav.piir@eelk.ee

Õp. Eha Kraft kokkuleppel  eha.kraft@eelk.ee 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

INFORMATSIOON HETKESEISUST PÄEVAHOIULT "PESAKE" (E-R kell 8.00 – 18.00)
Asukoht: Tallinn Pühavaimu 4. Теl: 644 4102; Mob.: 53 07 29 35
post: eha.craft@gmail.com või: tallinna.puhavaimu@eelk.ee Koduleht: pesake.weebly.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

ANNETUSED PÕHIKOGUDUSELE

Apostel Paulus kirjutab: „Igaüks andku nii, nagu ta süda on lubanud, mitte nördinult või sunnitult, sest Jumal armastab rõõmsat andjat”  ( II kor. 9:7) 

LIIKMEANNETUST

Koguduse pangaarvele:

EELK Tallinna Püha Vaimu kogudus

SWEDBANK a/a konto nr. EE312200001120200255  (Tasudes pangaarvele,  palume märkida maksja nimi, makse nimetus ja millise perioodi eest tasutakse). 

ERIOTSTARBELISI ANNETUSI

saab kanda alljärgnevale kontole: 

EELK Tallinna Püha Vaimu kogudus SWEDBANK a/a EE272200221060085051.

Selgitusse palume kirjutada konkreetselt, mida toetada soovitakse.

Täname annetajaid, kes  on annetanud koguduse eriotstarbeliste korjanduste heaks:

Rahumäe kabeli heaks ja  kiriku küttekulude katteks  2020 aastal.

ORELI RESTAUREERIMISEKS ANNETUSTELE

on avatud oma arveldusarve 

EELK Tallinna Püha Vaimu kogudus SWEDBANK a/a EE742200221017384514. 

Aitäh kõigile annetajatele kes oreli restaureerimiseks annetanud. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

LÄTI KOLMAINU OSAKOGUDUSE TEATED

DIEVKALPOJUMS LATVIEŠU VALODĀ

5.APRĪLĪ ĀRKĀRTAS STĀVOKĻA DĒĻ NENOTIKS 
Lätikeelne jumalateenistus 5.aprillil eriolukorra tõttu ei toimu. 

Personālos jautājumos lūdzam griezties pie draudzes mācītāja

Valdeka Johansona, tel draudzes kancelejā 53-07-29-35 vai e-pasts valdek.johanson@eelk.ee 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

SAINT TIMOTHY AND SAINT TITUS CONGREGATION

SERVICES IN ENGLISH AT THE HOLY SPIRIT CHURCH

Pühavaimu Street 2, Tallinn Old Town 10123

If you need assistance the telephones for the church office are:

(+372) 646-4430 or (+372) 53-07-29-35 or use e-mail: tallinna.puhavaimu@eelk.ee

Priest-in-charge in the church: Revd. Gustav Piir 

Assisting-priest on duty in the Parish House: Revd. Eha Kraft  

Due to Emergency Health Measures as of March 25th gatherings

of over two people are no longer possible because of the COVID-19 virus.

The church is closed to all visitors with no services and recitals taking place. All people are requested to stay home.

HOLY WEEK and EASTER SERVICES HAVE BEEN CANCELLED 

PALM SUNDAY - APRIL 5TH, MAUDNY THURSDAY - APRIL 9TH ,

GOOD FRIDAY APRIL 1OTH and EASTER SUNDAY APRIL 13TH

 THERE WILL BE NO ENGLISH SERVICES

For English Services on the Internet

Please use the links to our partners in Helsinki -

Anglican Church in Finland (St. Nicholas Chaplaincy)

https://www.anglican.fi/ministry-by-video/ and

https://www.facebook.com/anglicanchurchinfinland/

or

Church of England resources on daily prayer:

https://www.churchofengland.org/prayer-and-worship/join-us-service-daily-prayer/todays-prayer

IF YOU ARE IN NEED OF PASTORAL CARE or OCCASIONAL SERVICES PLEASE CONTACT THE PRIEST ON DUTY VIA THE HOLY SPIRIT PARISH HOUSE for further guidance:

 Phone: (+372) 53-07-29-35 or use e-mail: tallinna.puhavaimu@eelk.ee

Those wishing to make donations to the church please use the account of the Mother Congregation: EELK Tallinna Püha Vaimu kogudus

SWEDBANK account number EE312200001120200255 

and mark: Donation for St. Timothy and St. Titus Congregation.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 


SAFEGUARDING

The safeguarding and protection of all children, young persons and adults who may be vulnerable and the establishing of safe, caring communities which provide a loving environment where there is a culture of ‘informed vigilance’ as to the dangers of abuse are part of our policy in this parish.  We respond without delay to every complaint made which suggests that a child, young person or adult may have been harmed. We co-operate with the local police, relevant local agencies and any other relevant body (eg other faith groups) in any investigation. We seek to work with anyone who has suffered abuse, developing with them an appropriate ministry of informed pastoral care. We challenge any abuse of power, especially by anyone in a position of trust. We offer pastoral care and support, including supervision and referral to the proper authorities, to any member of our church community known to have offended against a child, young person or vulnerable adult.

You will find details on how we action our policy and useful contact information on the Diocese Homepage  https://europe.anglican.org/safeguarding/safeguarding

If you have any queries please speak to the EELC Tallinn Holy Spirit (EELK Tallinna Püha Vaimu) Congregation Safeguarding Officer Astrid Liiskmann astrid.liiskmann@gmail.com or Safeguarding-ID Checker Eha Kraft eha.kraft@eelk.ee or contacts via (+372) 646-4430 or tallinna.puhavaimu@eelk.ee. 

EELK Tallinna Püha Vaimu koguduse põhikoguduse ja osakogudused : 

 

- Meie kinnitame, et meie kogudus,  osakoguduseed ja Sihtasutus Püha Vaimu Kirik toetavad perekondi selleks ,et kasvatada ja kaitsta lapsi, noori ja inimesi ,keda on kerge rünnata.
- Meie võtame arvesse ,et meie töö laste, noorte ja inimestega, keda on kerge rünnata on kiriku poolne vastutus mida tuleb tõsiselt kanda.
- Meie rakendame Inglismaa Kiriku Euroopa Piiskopkonna poliitikat nagu on kirjeldatud juhises „Laste Hoolekanne ja Kaitse“.
- Meie valime hoolega, koolitame ja võtame tööle ning toetame oma töötegijaid. 
- Meie tõsiselt ja aegsasti tegeleme kaebustega.
- Igal aastalt meie vaatame üle oma tegevuse ja praktika laste, noorte ja kergesti rünnatavate inimeste kaitse valdkonnas.
- Meie esindaja laste, noorte ja kergesti haavatavate inimeste puhul on: (määratava isiku nimi)
- Meie kinnitame et riiklikud seadused mis kaitsevad lapsi, noori ja kergesti rünnatavaid  inimesi on meil selged ja samas, et on vajalik uurida süüdistusi ja väärkohtlemisega seotud juhtumeid. Meie teeme oma parima, et võtta arvesse kõiki muudatusi seoses nende nõuetega.