TALITUSED

Ristimine

Jeesus jättis oma jüngritele ülesande: "Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud" (Matteuse evangeelium 28:19). Nii täidab ka koguduse inimesi ristides oma Issanda käsku. Ristimisega algab uus elu, olgu inimene imik või täiskasvanu. Ristimisega saab inimene kristlaseks. Ristimisel kasutatakse vett ja piibel kasutab vahel ristimise kohta mõistete 'uuestisünni pesemine'. Inimene ristitakse vaid üks kord elus. Ka siis, kui ristitu ei taha kristlasena elada, ei saa ristimistalitust tühistada. Sakrament on Kristuse enda tegu. Talituse aeg ja koht lepitakse kokku koguduseõpetajaga. Talitus toimetatakse kirikus, erand juhul kodus, haiglas või mujal. Lapse ristimisel valitakse ka ristivanemad: ristiisa ja ristiema. Ristivanemaid võib olla ka rohkem või vähem. Ristivanemad võtavad endale kaasvastutuse lapse kristliku kasvatamise eest. Sellepärast ei saa võtta ristivanemaks inimest kes ise ei ole koguduse liige. Ristimistalitusega seonduvat lepitakse kokku koguduse õpetajaga.

 

Leer (Konfirmatsioon)

Leeris käimise kaudu tulevad inimesed koguduse täiskogu liikmete hulka ning pärast konfirmatsiooni alustavad inimesed ristiinimese iseseisvat elu. Leeris õpetatakse tundma Piiblit, katekismust, tutvustatakse jumalateenistuse korda, talitusi, kiriku elu ja koguduse ajalugu. Täiskasvanute leeri rühmi koguduses aasta jooksul on neli: iga kvartal algab uus rühm. Noorte leeri toimub kooliaasta jooksul ning lõpeb suvel leerilaagriga. Leeripüha jumalateenistuse kesksed osad on usutunnistus, käte pealepanemine, palve ja leerilaste lähetamine. Lapsena ristitu ütleb konfirmatsioonil oma jah-sõna, kinnitamaks, et ta tahab elada kristlasena kelles vanemad teda kord ristisid. Leerikursusest teavet antakse koguduse teadetes ning osavõtt registreeritakse koha peal.

 

Laulatus

Laulatus on talitus, kus mees ja naine Jumala nimel sõlmivad omavahel kristliku abielu, millega pruutpaar seob ennast jäädavaks kooseluks. Koguduse vaimulik on kirikupoolne tunnistaja ja abielu seaduslikkuse kinnitaja. Kogudus kes talitusest osa võtab täidab eestpalvetaja rolli paludes Jumala õnnistust pruutpaarile. Riigikogu on vastu võtnud seaduse mille eesmärk oli anda vaimuliku poolt sõlmitavatele abieludele võrdne õiguslik jõud perekonnaseisuasutuses sõlmitavate abieludega. Koguduseõpetaja Gustav Piiril ning abiõpetajatel Valdek Johasonil ja Tiiu Hermatil on õigus abielu registreerida. Laulatuse ja abielu registreerimise üksik asjad lepitakse kokku õpetajaga.

 

Matus

Kõiki matusega seotud tegevusi, tavasid ja vaimulikke talitusi ühendavad märksõnad: armastus ja austus. Matusetalituse põhielemendid on palve, piiblilugemine ja laul. Lahkunu ärasaatmine tavaliselt toimub kirikus või kalmistu kabelis, kust minnakse otse hauale. Krematooriumis peetud matusetalituse puhul toimub urni muldasängitamine hilisemal kuupäeval kuhu võib ka vaimuliku paluda. Matusega seonduvaid üksik asju lepitakse kokku koguduse õpetajaga.