Jumalateenistus armulauaga pühapäeviti kell 11.00 
Inglisekeelne jumalateenitus armulauaga pühapäeviti kell 13.00 
Lätikeelne jumalateenistus armulauaga kuu 1. pühapäeval kell 15.00
Muusikatund kirikus esmaspäeviti kell 18.00  - SISSEPÄÄS VABA. Annetus koguduse muusikatöö heaks. 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kirik on avatud turistidele välja arvatud jumalateenistuse ja talituste ajal,

  esmaspäevast reedeni kell 09.00-18.00  ja laupäeviti 10.00-16.00 ning pühapäeval jumalateenistuste vahel.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2017 Kevadine Täiskasvanute Leerirühm

alustab tegevust neljapäeval, 6. aprillil 2017, kell 18.00 kogudusemaja saalis Pühavaimu tänav 4. Registreerimine on kohapeal.

Tunnid neljapäeviti kell 18.00-19.00.

Ristimis- ja Leeripüha on pühapäeval, 18. juunil 2017.

 

 

Info: 6464430 või tallinna.puhavaimu@eelk.ee.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  

Püha Vaimu koguduse majas Tallinnas, Pühavaimu 4,

alustab 23. aprillil 2017 kell 18.00 tegevust leinagrupp.

 Grupiga kutsutakse liituma täiskasvanud inimesi, kes on lähedase kaotanud viimase kahe aasta jooksul.

 Kokkusaamised on viiel korral, igal teisel pühapäeval algusega kell 18. Grupi viimane kohtumine toimub 18. juunil 2017.

 Lähedase surmaga kaasneva leina mõju on mitmekihiline. Kaotus toob kaasa

muudatused leinaja igapäevases elus ja mõjutab tema võimet tajuda ümbritsevat maailma. Lein on alati isiklik ning nõuab enesega tegelemist. Paraku põgenetakse valu eest sageli argistesse askeldustesse. Läbi töötamata ja välja rääkimata kaotus jääb leinaja saatjaks pikaks ajaks. Alla surutuna on leina mõju toimetulekule ja tervisele veel pikaajalisem. Leinagrupi eesmärk on toetada inimest leinaga toimetulekul, võimaldada oma kaotuse jagamist ning aidata leida uusi võimalusi tulevikuks. Grupi tööd juhivad hingehoidjad Kreet Aun ja Vaike Pungas. Grupis osalemine on tasuta. Grupis osalemiseks on vaja eelnevalt registreerida. Võimalik on ka individuaalne tugi.

 

Osalemiseks ei pea olema koguduse liige.

 Soovijad saavad täiendavat infot

 

telefonil 5211065 või e-aadressil kreet.aun@gmail.com

 

ANNETUSED PÕHIKOGUDUSELE

Apostel Paulus kirjutab: „Igaüks andku nii, nagu ta süda on lubanud, mitte nördinult või sunnitult, sest Jumal armastab rõõmsat andjat”  ( II kor. 9:7)

LIIKMEANNETUST saab tasuda kantseleisse E-R kell 10.00-13.00  või koguduse pangaarvele: Swedbank, konto nr. EE312200001120200255  EELK Tallinna Püha Vaimu kogudus. (Tasudes pangaarvele,  palume märkida maksja nimi, makse nimetus ja millise perioodi eest tasutakse).

ERIOTSTARBELISI annetusi saab kanda alljärgnevale kontole: 

EELK Tallinna Püha Vaimu kogudus SWEDBANK a/a EE272200221060085051.

Selgitusse palume kirjutada konkreetselt, mida toetada soovitakse.

Täname annetajaid, kes  on annetanud koguduse eriotstarbeliste korjanduste heaks:

 oreli restaureerimise heaks,Rahumäe kabeli heakskiriku valgustuse uuendamise heaks ja samuti kiriku küttekulude katteks  2017 aastal

NEED, KES EI SOOVI, ET ANNETUSE KOHTA INFORMATSIOON EDASTATAKSE MAKSUAMETILE, PALUN VÕTTA ÜHENDUST KOGUDUSE KANTSELEIGA: e-post tallinna.puhavaimu@eelk.ee või telefonil 646 4430 E-R kell 10-13 enne 31. detsembrit 2017.

 

 HOOAJAL 2016/2017 ON KIRIKU PERETEENISTUSED ALL ANTUD KUUPÄEVADEL:

     09.04.17 ; 14.05.17  !!!

 

 UUS!!! KOGUDUSE KAMMERKOOR  RIHO RIDBECKI JUHATUSEL KUTSUB ENDA RIDADESSE TENOREID JA BASSE!!!
LISAINFORMATSIOON  KOGUDUSE KANTSELEIST TEL. 6464430 KL.9 - 15

 

EELK TALLINNA PÜHA VAIMU KIRIKUS JA KOGUDUSEMAJAS

PALMIPUUDEPÜHA - NELIPÜHA 2017

 

Neljapäev 4. mai          Kevadine leerirühm täiskasvanutele kogudusemaja saalis kell 18.00.

Pühapäev, 7. mai                          4. Ülestõusmisaja pühapäev

Kell 11.00          Jumalateenistus armulauaga.
                               Samal ajal pühapäevakool kogudusemajas.

Kell 13.00         Ingliskeelne jumalateenistus armulauaga.

Kell 15.00         Lätikeelne jumalateenistus armulauaga.

Esmaspäev,  8. mai   Muusikatund kell 18.00. Urmas Vulp, viiul; Kadri Ploompuu, orel.

Neljapäev,11. mai       Kevad leerirühm täiskasvanutele kogudusemaja saalis kell 18.00.

Pühapäev, 14. mai                      5. Ülestõusmisaja pühapäev - EMADEPÄEV

Kell 11.00         Perejumalateenistus armulauaga.
                              Kaasa teenib koguduse kammerkoor Riho Ridbecki juhatusel.
                             Kaastegevad pühapäevakooli lapsed ja koguduse noored.
 Kell 13.00        Ingliskeelne jumalateenistus armulauaga.

Esmaspäev, 15. mai   Muusikatund kell 18.00.Segakoor Raudam. Juhatab Kaido Tani.

Neljapäev, 18. mai      Kevad leerirühm täiskasvanutele kogudusemaja saalis kell 18.00.

Laupäev, 20 mai                          Muuseumi Öö. Kirik avatud kell 18.00-23.00. 

Pühapäev, 21. mai                       6. Ülestõusmisaja pühapäev

Kell 11.00          Jumalateenistus armulauaga.                          

Kell 13.00         Ingliskeelne jumalateenistus armulauaga.

Esmaspäev, 22. mai     Muusikatund kell 18.00.Kammerkoor Crede. Juhatab Kristina Kodas.

Neljapäev, 25. mai                        Kristuse Taevaminemispüha

Kell 18.00         Sõnajumalateenistus – (Täiskasvanute leerirühm kirikus).

Pühapäev, 28.  mai                        7. Ülestõusmisaja pühapäev
Kell 11.00          Jumalateenistus armulauaga.

Kell 13.00     Ingliskeelne jumalateenistus armulauaga.

Esmaspäev, 29. mai     Muusikatund kell 18.00.Valju Kasuk, viiul; Kristiina Hoidre, orel.

Kolmapäev, 31. mai      EELK Usuteaduse Instituudi jumalateenistus kell 16.00

Neljapäev, 1. juuni         Kevadine leerirühm täiskasvanutele kogudusemaja saalis kell 18.00.

Pühapäev, 4. juuni                         NELIPÜHA
Kell 11.00          Jumalateenistus armulauaga.
Kell 13.00         Ingliskeelne jumalateenistus armulauaga.
Kell 15.00         Lätikeelne jumalateenistus armulauaga.

   

                 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 Kantselei (Kogudusemajas Pühavaimu 4) on avatud E - R kl 10-13
  tel 646 4430  e-post: tallinna.puhavaimu@eelk.ee

 Õpetajate vastuvõtu ajad:  Õp. Gustav Piir E 17-18  R 11-13
 Õp. Eha Kraft kokkuleppel eha.kraft@eelk.ee   

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

SAINT TIMOTHY AND SAINT TITUS CONGREGATION

SERVICES IN ENGLISH AT THE HOLY SPIRIT CHURCH

Pühavaimu Street 2, Tallinn Old Town

Church Office: 646-4430

 Priest-in-charge: Revd. Gustav Piir

        Intern: Sara Bishop

 

EUCHARIST EVERY SUNDAY AT 13.00 / 1 PM

 

MUSIC HOUR IN THE CHURCH ON MONDAYS AT 6 PM

Free admission – donations go toward the music program of the church.

                                                   The Church is open for tourists (except during services and events)

Monday to Friday 10.00-15.00, Saturday 10.00-16.00 and Sunday between services. 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LATVIEŠU sv TRĪSVIENĪBAS  DRAUDZES

DIEVKALPOJUMI: MĒNEŠA 1. SĒTDIENĀ PIKST 15.00

Mācītājs Valdeks Johansons: valdek.johanson@eelk.ee

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SAKARIASE OSAKOGUDUSE VIIPEKEELNE JUMALATEENISTUS iga kuu 2. ja 4. pühapäev algusega kell 12.00

USUTEADUSE INSTITUUDI PÜHA RISTI KABELIS PÜHAVAIMU TN 6 

Õpetaja Tiiu Hermat  -       www.facebook.com/Sakariasekogudus/

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

INFORMATSIOON  PÄEVAHOIULT "PESAKE" (E-R kell 8.00 – 18.00) Asukoht: Tallinn Pühavaimu 4. Теl: +372 6 444 102; Mob.EMT: +372 53 44 3555.
E-post: eha.craft@gmail.com või: tallinna.puhavaimu@eelk.ee Koduleht: pesake.weebly.com

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 Püha Vaimu kiriku lahtioleku ajad    2016/ 2017.a.

 

14. jaanuar-15.märts  E-R kell 12-14  Laupäeviti  kl. 10-16

18.märts -29. aprill   E-R kell 10-15  Laupäeviti  kl. 10-16

2.mai – 30. september  E-R kell 9-18  Laupäeviti  kl. 9-18

3.oktoober -30. november 2016 E-R  kell-10-14  Laupäeviti  kl. 10-16

1.detsember 2017– 13. jaanuar 2018 E-R  kell 9-18   Laupäeviti  kl. 10-16

 

The EELC Holy Spirit Congregation in Tallinn     opened in year 2017.

 

1st of Dec 2016– 6th of Jan in 2017   Mon –Fry at 9-18   Saturdays at 10-16

7th of Jan -15th