Jumalateenistus armulauaga pühapäeviti kell 11.00 
Inglisekeelne jumalateenitus armulauaga pühapäeviti kell 13.00 
Lätikeelne jumalateenistus armulauaga kuu 1. pühapäeval kell 15.00
Muusikatund kirikus esmaspäeviti kell 18.00  - SISSEPÄÄS VABA. Annetus koguduse muusikatöö heaks. 

 

ANNETUSED PÕHIKOGUDUSELE

Apostel Paulus kirjutab: „Igaüks andku nii, nagu ta süda on lubanud, mitte nördinult või sunnitult, sest Jumal armastab rõõmsat andjat”  ( II kor. 9:7)

LIIKMEANNETUST saab tasuda kantseleisse E-R kell 10.00-13.00  või koguduse pangaarvele: Swedbank, konto nr. EE312200001120200255  EELK Tallinna Püha Vaimu kogudus. (Tasudes pangaarvele,  palume märkida maksja nimi, makse nimetus ja millise perioodi eest tasutakse).

ERIOTSTARBELISI annetusi saab kanda alljärgnevale kontole: 

EELK Tallinna Püha Vaimu kogudus SWEDBANK a/a EE272200221060085051.

Selgitusse palume kirjutada konkreetselt, mida toetada soovitakse.

Täname annetajaid, kes  on annetanud koguduse eriotstarbeliste korjanduste heaks:

 oreli restaureerimise heaks,Rahumäe kabeli heaks;vitraažakende projekti heaks; kiriku valgustuse uuendamise heaks ja samuti kiriku küttekulude katteks  2016 aastal

NEED, KES EI SOOVI, ET ANNETUSE KOHTA INFORMATSIOON EDASTATAKSE MAKSUAMETILE, PALUN VÕTTA ÜHENDUST KOGUDUSE KANTSELEIGA: e-post tallinna.puhavaimu@eelk.ee või telefonil 646 4430 E-R kell 10-13 enne 31. detsembrit 2016.

 

EELK TALLINNA PÜHA VAIMU KIRIKUS JA KOGUDUSEMAJAS

                                                                                                             

 Neljapäev, 21. juuli

Kell 18.00 SUVE LEERIKURSUS TÄISKASVANUTELE KOGUDUSE MAJAS.

 Pühapäev, 24. juuli

Kell 11.00 JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA kirikus.

                Kell 13.00 Ingliskeelne jumalateenistus armulauaga kirikus.

 Esmaspäev, 25. juulil  Muusikatund kell 18.00

                Esinevad Vera Taleš, sopran;  Toomas Bubert, viiul ja  Marika Kahar, orel.

Neljapäev, 28. juuli

                Kell 18.00 SUVE LEERIKURSUS TÄISKASVANUTELE KOGUDUSE MAJAS.

 Pühapäev, 31. juuli

Kell 11.00 JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA kirikus.

                Kell 13.00 Ingliskeelne jumalateenistus armulauaga kirikus. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SAINT TIMOTHY AND SAINT TITUS CONGREGATION

SERVICES IN ENGLISH AT THE HOLY SPIRIT CHURCH

Pühavaimu Street 2, Tallinn Old Town

Church Office 646-4430 – Priest-in-charge: Revd. Gustav Piir

 

EUCHARIST EVERY SUNDAY AT 13.00 / 1 PM

 

MUSIC HOUR IN THE CHURCH ON MONDAYS AT 6pm

Free admission – donations go toward the music program of the church

XXXX

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LATVIEŠU sv TRĪSVIENĪBAS  DRAUDZES

DIEVKALPOJUMI: MĒNEŠA 1. SĒTDIENĀ PIKST 15.00

Mācītājs Valdeks Johansons: valdek.johanson@eelk.ee

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SAKARIASE OSAKOGUDUSE VIIPEKEELNE JUMALATEENISTUS iga kuu 2. ja 4. pühapäev algusega kell 12.00

USUTEADUSE INSTITUUDI PÜHA RISTI KABELIS PÜHAVAIMU TN 6 

Õpetaja Tiiu Hermat  -       www.facebook.com/Sakariasekogudus/

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

The Church is open tourists  (except during services and events)

Monday to Friday 12.00-14.00, Saturday 10.00-16.00

and Sunday 10.00-10.30 and 14.00-15.00 

Kirik on avatud turistidele välja arvatud jumalateenistuse ja talituste ajal,

  esmaspäevast reedeni kell 12.00-14.00, laupäeval 10.00-16.00

 ja pühapäeval 10.00-10.30 ning 14.00-15.00

 

Kantselei (Kogudusemajas Pühavaimu 4) on avatud E - R kl 10-13
tel 646 4430  e-post: tallinna.puhavaimu@eelk.ee

 

                                                    Õpetajate vastuvõtu ajad:  Õp. Gustav Piir E 17-18  R 11-13

                                                           Õp. Eha Kraft kokkuleppel eha.kraft@eelk.ee  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Kogudus saadab ringkirju postiga ja e-postiga – palume oma andmeid uuendada! 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Esmaspäevast  reedeni toimib Püha Vaimu kogudusemajas, Pühavaimu 4,  kristlik lastepäevahoid „Pesake”. Veel on vabu kohti.

Registreerimine ja info: eha.kraft@eelk.ee. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Lasnamäe Püha Markuse Osakogudus

Lindakivi Kultuurikeskus – J. Koorti 22, II korrus

Koguduse misjonär õp. Kai-Petteri Lappalainen tel 5629 5464

Annetused rajatava Lasnamäe Püha Markuse koguduse heaks 

EELK Tallinna Püha Vaimu koguduse eriarvele EE742200221017384514 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Tallinna  Püha Vaimu kiriku lahtiolek

 2016.a.

7. jaanuar-15.märts  E-R kell 12-14

Laupäeviti  kl. 10-16

16.märts -30. aprill   E-R kell 10-15

Laupäeviti  kl. 10-16

1.mai – 30. september  E-R kell 9-18

Laupäeviti  kl. 9-18

1.oktoober -30. november 2016 E-R  kell-10-14

Laupäeviti  kl. 10-16

1.detsember 2016– 6. jaanuar 2017 E-R  kell 9-18 

Laupäeviti  kl. 10-16