EELK TALLINNA PÜHA VAIMU  KOGUDUSES, KIRIKUS JA KOGUDUSEMAJAS NING OSAKOGUDUSTES

EELK Tallinna Püha Vaimu Koguduse Teated  
On this website please scroll down to the section „Saint Timothy and Saint Titus Congregation“ for the items in English
Siin kodulehel inglisekeeles teated on pärast eestikeelseid.
Jutlused on „DIAKOONIA“  nupu alt saadaval
Kirik  avatakse võimalust mööda  avalike palvuste ja jumalateenistuste tarvis.
Pühapäeviti jumalateenistused kell 11:00 eesti keeles ja kell 13.00 inglise keeles.
Pühapäeval 9. mail 2021 kell 11:00 Jumalateenistus armulauaga.
Neljapäeval 13. mail 2021 kell 12.00 Taevaminemisepüha palvus.
Pühapäeval 16. mail 2021 kell 11:00 Jumalateenistus armulauaga.
Pühapäeval 23. mail 2021 kell 11:00 NELIPÜHA Jumalateenistus armulauaga. Teenistusele järgneb koguduse täiskogu.
Pühapäeval 3o. mail 2021 kell 11:00 KOLMAINUPÜHA Jumalateenistus armulauaga. Teenistusele järgneb koguduse täiskogu lõpetamine.
ESMASPÄEVASTEL MUUISIKALISTE PALVUSTE kaasateenivad:
Esmaspäeval 10. mail 2021 kell 18:00 muusikalises osas: Kristiina Hoidre, orelil.
Esmaspäeval 17. mail 2021 kell 18:00 muusikalises osas:
Esmaspäeval 24. mail 2021 kell 18:00 muusikalises osas:
Kuna kiriku juures toimuvad fassaaditööd ja kirik on tellingutes Pühavaimu tänava ja Saiakangi poolel, on kiriku sissepääs hoovi poolt. Hoovi pääseb Pühavaimu tänaval olevast väravast või Saiakangi väravast. Kiriku sees on toimumas oreli remondi järgmine etapp ja selle tõttu on orelirõdu suletud kõrvalistele isikutele. Kappaltari konserveerimisiga seoses tööd toimuvad kooriruumis ning altari kasutamine on piiratud teatud aegadel.  
Kirikus tuleb meil arvestada täituvuskvoodiga, mis piirab kirikuliste arvu ja paiknevust. Käte desinfitseerimiseks aine mida tuleb kasutada, on kiriku ukse juures. Tuleb hoida 2+2 distantsi ning jumalateenistustel, talitustel ja kontsertiks tuleb istuda selleks ettenähtud vabadel kohtadele kiriku pikkhoones. Kooriruum ja rõdud jäävad suletuks  ja  jumalateenistuse ajal korjandust ei toimu. Selle asemel palume annetused teha pangaülekandega (SWEDBANK a/a nr. EE312200001120200255) või kirikus olevatesse korjanduskarpidesse asetada.  Armulaua puhul on individuaalne lähenemine vastaval 2+2 reeglile ja armulaua jagamine toimub võidukaare all. Pühapäevased jutluseid paneme üles koguduse kodulehele nuppu alla „Diakoonia“.
Tallinna linn toetas meid  211000 euroga kiriku remondi tarvis. Meil endal tuleb leida 11600 €.
Oleme eriti tänulikud annetajatele kes toetavad meie kiriku remonti. Selleks on meil eri arve: EELK Tallinna Püha Vaimu kogudus kontol: EE272200221060085051.Selgitusse palun kirjutada sõna“Fassaad“

Kantselei telefon esmaspäevast reedeni kell 10,00-13.00: 53 07 29 35 või e-post: tallinna.puhavaimu@eelk.ee.
Õpetajate vastuvõtuajad ja õpetajate kaudu eestpalve soovid, ning kokkuleppel aeg kirikus isiklikuks palveks, talitusteks või armulauast osa saamiseks on võimalikud: 
Õp. Gustav Piir vastavalt kokkuleppel: gustav.piir@eelk.ee  või kantselei valvetelefon 53 07 29 35. (Lisaks kiriku käärkambris  esmaspäeviti kell 16.00-18.00 tel. 646-4430).
Õp. Eha Kraft vastavalt kokkuleppel  eha.kraft@eelk.ee  või kantselei valvetelefon 53 07 29 35.
Sissepääs kirikusse ja käärkambrisse on kiriku tagant hoovi poolt. Maskide kandmine on kohustuslik (välja arvatud tervislikel põhjustel) ning tuleb hoida 2+2 distantsi ja istuda tähistatud kohtadel.
Jätkuvalt oleme valmis abistama neid, kellel abi vaja poes käimisel või apteegist rohtude kättesaamisel. Kontakti saamiseks on meie valvetelefon 53 07 29 35. 
Kogudusemaja on suletud välja arvatud elanikele, päevahoiule ja majatöötajatele.

TEADE EELK TALLINNA PÜHA VAIMU KOGUDUSE TÄISKOGULE.
EELK TALLINNA PÜHA VAIMU KOGUDUSE JUHATUS KUTSUB KOKKU KOGUDUSE TÄISKOGU KOOS OSAKOGUDUSTE TÄISKOGUDEGA:
EELK Tallinna Püha Vaimu koguduse täiskogu valmiste aeg ja kohad on: 23. mail 2021 peale hommikust jumalateenisust kell 12:15 algab EELK Tallinna Püha Vaimu koguduse täiskogu koosolek EELK Tallinna Püha Vaimu kirikus. Valimised toimuksid ajavahemikus 23. mai. 2021 kuni 30 mai 2021 kell 12:30 (lõpevad EELK Tallinna Püha Vaimu kirikus). 
PÄEVAKORRAS
1.      Avapalvus ja rakendamine.

2.      Kogudusest ülevaade.
3.      Koguduse nõukoguliikme kandidaatide ülesseadmine ja tutvustamine.
4.      Valmisteks vaheaeg.
5.      Häälestustulemuste teatavaks tegemine.
6.      Kohal algatatud küsimused ja lõpupalve.

 INFORMATSIOONIKS
Koguduse nõukogu on kinnitanud, et valimised toimuvad ühiselt , mis tähendab, et põhikoguduse ja osakoguduste liikmed hääletavad üheskoos ühisnimekirja alusel (lisaks ka eraldi määratud aegadel) nädala jooksul 23. maist kuni 30 maini 2021.  Igal valijal on 3 häält.

Püha Timoteose ja Püha Tiituse osakoguduse aasta koosolek toimub pühapäeval, 23. mail 2021 kell 14.00 mille käigus saavad hääletada täiskoguliikmed.
Lasnamäe Püha Markuse osakoguduse (Püha Vaimu täiskogu koguduse liikmed) ja  põhikogusest täiskoguliikmed saavad hääletada teisipäeval, 25. mail 2021 kell 17.30-19.15 Pae Palvekojas, Pae tänav 21.
Sakariase osakoguduses saab hääletada laupäeval, 29. mail 2021 kell 11:00-11.30 Tallinna Püha Vaimu kirikus.
Võimalus on kõigil koguduse täiskogu liikmetel ka hääletada kantselei vastuvõtuaegadel esmaspäevast 24. maist 2021 reedeni 28. maini 2021 ajavahemikus kell 10.00 kuni kell 13.00 kogudusemajas Pühavaimu 4.
Lisaks on võimalus täiskogu liikmetel, kui riigi poolt takistusi ega piiranguid pandeemia tõttu pole, paluda hääletuskasti koduseks hääletuseks 23. maist 2021 kell 16.00 kuni 29. maini 2021 kell 18.00.  
VEEBIS TOIMUVAD  PALVUSED ja JUMALATEENISTUSED:
Informatsioon EELK koguduste veebis toimuvate palvuste ja jumalateenistuste kohta on saadaval: https://e-kirik.eelk.ee/
LASNAMÄE PÜHA MARKUSE OSAKOGUDUSE TEATED ja KONTAKTID ning PALVUSED ja TEENISTUSED vaata:  https://www.markuse.ee/
SAKARIASE OSAKOGUDUSE VIIPEKEELSETE JUMALATEENISTUSTE KOHTA INFORMATSIOON:
www.facebook.com/Sakariasekogudus/
EELK TALLINNA PÜHA VAIMU KOGUDUSE NÕUKOGULIIKME KANDIDAADID seisuga 06.05.2021

Ülle Gunin  - huvid on: diakooniatöö, muusikatöö ja jumalateenistuslik elu, revisjoni, majandus ning sihtasutus Püha Vaimu Kirik, sinodi saadik /saadiku asemik, suhted, meedia ning sõpruskogudused – põhikogudus.
Teele Hallmägi-Sepp – huvid on: kristlik kasvatus, laste- ja noorsootöö, revisjon, suhted, meedia ning sõpruskogudused.
Peeter Kaljumäe – huvid on: muusikatöö ja jumalateenistuslik elu, suhted, meedia ning sõpruskogudused, kristlikkasvatus, laste ja noosootöö.
Allan Krass  - huvid on: majandus ning sihtaustus Püha Vaimu kirik.
Riina Kuusk - huvid on: suhted, meedia ning sõpruskogudused, Sakariase (viipekeelne) osakogudus.
Edward Laane - huvid: revisjon, suhted,meedia ja sõpruskogudused
Lauri Lind – huvid on : revisjon.
Astrid Linnumäe - huvid on: kristlik kasvatud, laste- ja noorsootöö.
Kirsti Malmi – huvid on: diakooniatöö, suhted, meedia ning sõpruskogudused, Lasnamäe Püha Markuse osakogudus.
Annike Maripuu – huvid on: diakooniatöö, muusikatöö ja jumalateenistuslik elu, revisjon, majandus ning sihtasutus Püha Vaimu Kirik, sinodi saadik / sinodi saadiku asemik, suthed, meedia ning sõpruskogudused.
Peep Mühls – huvid on: majandus ning sihtasutus Püha Vaimu Kirik, sinodi saadik / saadiku asemik, suhted, meedia ning sõpruskogudused.
James Bradley Oates – huvid on: majandus ning sihtasutus Püha Vaimu Kirik, sinodi saadik / saadiku asemik, suhted media ning sõpruskogudused – Püha Timoteose ja Püha Tiituse (inglisekeelne) osakogudus.
Ingrid Ots-Vaik – huvid on: majandus ning sihtasutus Püha Vaimu Kirik.
Piret Suurväli – huvid on: sinodi saadik / saadiku asemik, suhted, meedia ning sõpruskogudused.
Katrin Tanvel – huvid on: kristlik kasvatud, laste- ja noorsootöö, revisjon,
sinodi saadik /saadiku asemik.
Inese Vohlbrück – huvid on altari korrashoid, lilled, Läti Kolmainu osakogudus.

SAINT TIMOTHY AND SAINT TITUS CONGREGATION AT THE TALLINN HOLY SPIRIT CHURCH.

As of Sunday May 9th 2021 at 13:00 we are able to hold public services in English. Eucharist will be available on every Sunday in May at 13:00. Due to renovations taking place at the church access to the sacristy and church is via the courtyard at the back of the church with the entrance gate off Pühavaimu Street next to house number 6 (The Theological Institute of the EELC) or the gate next to the small red house in the Saiakang.

In the meantime for information about occasional services and private prayer as well as distribution of the Eucharist on an individual basis at the church, please contact the priest-in-charge:
Rev. Gustav Piir via e-mail: 
gustav.piir@eelk.ee  or tallinna.puhavaimu@eelk.ee   
Church / sacristy telephone Mondays 16:00-18:00: (+372) 646-4430.
Masks and social distancing 2+2 are required in the church and sacristy.    
Father Tuomas is providing us with a service on Sunday via the internet
(Anglican Church in Finland):   https://www.anglican.fi/worship-with-us/
Sermons in English available under the link „DIAKOONIA” found on the left side of this webpage.
Dear supporters and members of the congregation:  Please make a donation to support our ministry via bank transfer. Please use the account of the Mother Congregation:   EELK Tallinna Püha Vaimu kogudus SWEDBANK account number EE312200001120200255 and mark: Donation for   St. Timothy and St. Titus Congregation.
SAINT TIMOTHY AND SAINT TITUS CONGREGATION AGM will take place on Sunday May 23rd 2021 following the 13.00 service. The Holy Spirit Congregation elections take place at the same meeting.

AGENDA
1 Opening prayer
2 Safeguarding
3 Reports
3 Elections
4 Any other business

TURVALISUS ja KAITSE / SAFEGUARDING
EELK Tallinna Püha Vaimu kogudus koos osakogudusetega ja Sihtasutus Püha Vaimu Kirikuga:
Meie kinnitame, et meie kogudus,  osakoguduseed ja Sihtasutus Püha Vaimu Kirik toetavad kõiki lapsi, noori ja täiskasvanuid  selleks ,et kasvatada ja kaitsta lapsi, noori  ja täiskasvanuid – kõiki inimesi (sh. inimesi keda on kerge rünnata vaimselt või füüsiliselt). Meie võtame arvesse ,et meie töö laste, noorte ja täiskasvanud inimestega (kaasa arvatud neid keda on kerge rünnata) on kiriku poolne vastutus mida tuleb tõsiselt kanda. Meie rakendame Inglismaa Kiriku Euroopa Piiskopkonna poliitikat nagu on kirjeldatud juhises„ „Hoolekanne ja Kaitse“ / inglisekeeles „Safeguarding“. Meie valime hoolega, koolitame ja võtame tööle ning toetame oma töötegijaid.  Meie tõsiselt ja aegsasti tegeleme kaebustega. Meie kinnitame et riiklikud seadused mis kaitsevad lapsi, noori ja täiskasvanuid (sh. kergesti rünnatavaid  inimesi ) on meil selged ja samas, et on vajalik uurida süüdistusi ja väärkohtlemisega seotud juhtumeid ning meie teeme oma parima, et võtta arvesse kõiki muudatusi seoses nende nõuetega. Igal aastalt meie vaatame üle oma tegevuse ja praktika laste, noorte ja täiskasvanud inimeste (sh. kergesti rünnatavate inimeste) kaitse valdkonnas. Meie koguduse nõukogus selles küsimuses vastutavad isikud on Astrid Liiskmann: astrid.liiskmann@gmail.com ja ID ülevaataja on Eha Kraft: eha.kraft@eelk.ee või kontakt kantselei kaudu: Kantselei valve - telefon: 53 07 29 35  või e-post: tallinna.puhavaimu@eelk.ee. 

Safeguarding at the Holy Spirit Church, including the Congregation of St. Timothy and St. Titus.
The safeguarding and protection of all children, young persons and adults  (especially  those who may be vulnerable to abuse) is a priority as we establish a safe, caring communities which provide a loving environment where there is a culture of ‘informed vigilance’ as to the dangers of abuse is part of our policy in this parish.  We respond without delay to every complaint made which suggests that a child, young person or adult may have been harmed. We co-operate with the local police, relevant local agencies and any other relevant body (for example other faith groups) in any investigation. We seek to work with anyone who has suffered abuse, developing with them an appropriate ministry of informed pastoral care. We challenge any abuse of power, especially by anyone in a position of trust. We offer pastoral care and support, including supervision and referral to the proper authorities, to any member of our church community known to have offended against a child, young person or adult. You will find details on how we action our policy, co-operate with the Church of England Diocese in Europe and useful contact information on the Diocese Homepage:
https://europe.anglican.org/safeguarding/safeguarding. If you have any queries please speak to the EELC Tallinn Holy Spirit (EELK Tallinna Püha Vaimu) Congregation Safeguarding Officer Astrid Liiskmann astrid.liiskmann@gmail.com or Safeguarding-ID Checker Eha Kraft eha.kraft@eelk.ee or contacts via (+372) 53 07 29 35 or e-mail: tallinna.puhavaimu@eelk.ee